Download full document:

IVirtualMachine.Shutdown Method

Shutdowns the virtual machine.

Namespace: Citrix.SDK.AppDNA.Solutions.AppV.VirtualMachines
Assembly: Citrix.SDK.AppDNA.Solutions.AppV (in Citrix.SDK.AppDNA.Solutions.AppV.dll) Version: 7.11.0.0 (7.11.0.0)

Syntax

C

void Shutdown()

VB

Sub Shutdown

See Also

Reference

IVirtualMachine Interface
Citrix.SDK.AppDNA.Solutions.AppV.VirtualMachines Namespace